Wilhelmina Drucker
‘Eén van de eerste radicaal-feministen in Nederland’

Wilhelmina Drucker in 1917, terwijl ze wordt geportretteerd door kunstenares Truus Claes, Nationaal Archief.

Wilhelmina Drucker in 1917, terwijl ze wordt geportretteerd door kunstenares Truus Claes, Nationaal Archief.

Over Wilhelmina Drucker
(1847 - 1925)

Wilhelmina Drucker was een radicaal-feministe en een pionier binnen de Nederlandse vrouwenbeweging.

 

Wilhelmina groeide samen met haar zus Louise op bij hun alleenstaande moeder. Hun rijke vader was bankier maar wilde hen niet als zijn wettelijk kinderen erkennen. Zijn andere kinderen bij een rijkere vrouw erkende hij wel. Bij zijn overlijden kregen Wilhelmina en haar zus bijna niets van zijn miljoenen. Wilhelmina wilde iets tegen dit onrecht doen. Ze eiste met succes een deel van de erfenis op via een rechtszaak.

Wilhelmina gebruikte het geld om haar politieke idealen te verspreiden. Zij wilde absolute gelijkstelling van vrouwen en mannen. In 1889 richtte ze De Vrije Vrouwen Vereeniging op: de eerste Nederlandse organisatie die zich inzette voor vrouwenrechten. In 1894 kwam hier de Vereeniging van Vrouwenkiesrecht uit voort. Wilhelmina hield vlammende betogen en doorbrak zowel in woord als daad vele taboes.

Wilhelmina Drucker werd ook wel ‘IJzeren Mina’ genoemd omdat haar denkbeelden als radicaal werden beschouwd. Hierdoor kon ze het ook niet goed vinden met meer gematigde feministen.


In 1969 werd de vrouwenbeweging Dolle Mina naar haar vernoemd.  Tot op de dag van vandaag is zij een icoon van de vrouwenemancipatie.

Facts

  • Wilhelmina Drucker is een icoon van de vrouwenbeweging.

  • Haar verzet vond plaats tijdens de ‘eerste feministische golf’, de ‘tweede feministische golf’ ontstond in Nederland in de jaren zestig.

  • Wilhelmina was radicaler dan andere feministen in die tijd.

  • Ze werd beroemd en berucht vanwege haar strijdbare optredens.

  • De feministische beweging ‘Dolla Mina’ is naar haar vernoemd.

    Wilhelmina streed voor vrijheid van man en vrouw, ongeacht verschillen in stand, herkomst, politieke voorkeur of levensbeschouwing.

Standbeeld van Wilhelmina Drucker in Amsterdam (1970), Nationaal Archief.

Standbeeld van Wilhelmina Drucker in Amsterdam (1970), Nationaal Archief.

Quotes

‘De vrouw zal niet vrij worden en is dat ook niet waard, als zij niet zichzelf bevrijdt, niet toont, de zelfbewuste te zijn, de fiere, die zelfstandig haar ketenen wil afwerpen.’
Dit stelde Wilhelmina over de emancipatiestrijd van vrouwen.

‘De wet moet slechts erkennen ‘Menschen’, zonder commentaren.’

Uit het manifest van De Vrije Vrouwen Vereeniging.

‘Wilhelmina Drucker was een eerlijke en overtuigde woordvoerster van de vrouwenzaak met een hoogstaand karakter, aldus het Handelsblad van 7 december 1925, ook al had men haar voor suffragette uitgescholden en haar haar scherpe pen verweten.’

Uit: Marianna Braun (biografe Wilhelmina Drucker), “Bij de dood van een feministe. Necrologieën over Wilhelmina Drucker”.


‘De vooruitgang die wij (echter) overal en op ieder gebied bespeuren, doet ons blijmoedig vertrouwen, dat wij eene betere toekomst tegemoet gaan.’

Uit: het openingsartikel van ‘Evolutie’ (1893)

OPDRACHT

Opdracht: Wilhelmina Drucker, radicaal-feminist
Niveau: onderbouw en bovenbouw havo, vwo
Tijd:
vraag 1: 15 minuten, vraag 2: 25 minuten
Periode: Moderne tijd
Kenmerken:

De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme.
Voortschrijdende democratisering, met deelname van steeds meer mannen en vrouwen aan het politieke proces.
De opkomst van emancipatiebewegingen.
De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren 1960 aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen.