Mary Wollstonecraft
‘De grondlegger van het Westers feminisme’

Portret van Mary Wollstonecraft, circa 1790-1791.

Portret van Mary Wollstonecraft, circa 1790-1791.

Over Mary Wollstonecraft
(1759 - 1797)

Mary Wollstonecraft was Verlichtingsfilosoof. Ze wordt gezien als de grondlegger van het feminisme.

 

Mary was al heel jong gefrustreerd over het feit dat vrouwen als bezit werden gezien en niet dezelfde kansen hadden als mannen. Ze schreef hier teksten over en las veel over politiek en filosofie. Ze kon steeds makkelijker haar geld verdienen met haar activistische romans en reisverslagen. Het was heel uitzonderlijk voor een vrouw uit haar milieu om zichzelf te scholen én economisch zelfstandig te zijn.

In 1792 reisde Mary naar Parijs om de Franse Revolutie van dichtbij mee te maken. In datzelfde jaar schreef ze haar bekende feministische werk: A Vindication of the Rights of Woman (Een rechtvaardiging voor de rechten van de vrouw).

Mary stelde dat álle mensen vrij en gelijk moesten zijn, dus ook vrouwen. In die tijd werden vrouwen vooral als bezit gezien. Mary schreef dat vrouwen niet ondergeschikt waren aan mannen, maar dat ze ondergeschikt werden gemaakt, bijvoorbeeld door ze geen onderwijs te bieden. Mary kreeg hierover veel kritiek te verduren van mannelijke filosofen die vonden dat vrouwen van nature minder waren dan mannen.  

Mary werd wereldberoemd met haar werk. Het wordt gezien als het begin van feministische filosofie.

Facts

  • Mary Wollstonecraft was een verlichtingsfilosofe en grondlegger van het Westers feminisme.

  • Mary had veel contact met andere Verlichtingsfilosofen en raakte geïnspireerd door de Franse revolutie.

  • Wollstonecraft stelde dat álle mensen vrij en gelijk moesten zijn, dus ook vrouwen.

  • A Vindication of the Rights of Woman (vertaald: een rechtvaardiging voor de rechten van de vrouw) was haar beroemdste werk.

  • Mary Wollstonecraft was de moeder van Mary Wollstonecraft Godwin (Mary Shelley), de auteur van het beroemde werk Frankenstein.

Quotes

‘Ik wens niet dat vrouwen macht hebben over mannen; maar over henzelf.’

- Mary Wollstonecraft in 'A Vindication of the Rights of Woman'.

‘Het zou een oneindige opgave zijn om de veelheid aan droefheid en leed te beschrijven waartoe vrouwen gedoemd zijn door de heersende mening dat zij slechts geschapen zijn om te voelen in plaats van te denken, en dat zij hun macht ontlenen aan hun zwakte en charmes.’

- Mary Wollstonecraft in 'A Vindication of the rights of Woman'.

‘Hoewel de rechten van mannen hevig werden bevraagd (...) bleef het lot van de vrouw buiten beschouwing. Wollstonecraft was vastberaden om dit te veranderen en een vrouwelijke stem aan het debat toe te voegen.’

- Aldus auteur Janet Todd die in 2011 een biografie schreef over Wollstonecraft. 

OPDRACHT

Opdracht: Mary Wollstonecraft: vrijheid, gelijkheid en sisterhood
Niveau: bovenbouw havo, vwo.
Tijd:
vraag 1: 15 minuten, vraag 2: 20 minuten
Periode: Vroegmoderne tijd
Kenmerken:

Rationeel optimisme en ‘verlicht denken’ werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen.
De democratische revoluties in westerse landen landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.