Clothilde
‘Door haar kreeg het christendom vaste voet in Europa’

Beeld van koningin Clothilde, Notre-Dame de Corbeil 12e eeuw

Beeld van koningin Clothilde, Notre-Dame de Corbeil 12e eeuw

Over Clothilde
(ca. 480 - 545)

Clothilde was een Frankische koningin. Zij haalde haar man koning Clovis ertoe over zich te bekeren tot het christendom. Daarmee kreeg het christendom vaste voet in Europa.


Clothilde kwam uit het koninkrijk Bourgondië en was net als haar moeder katholiek. Clothilde trouwde met koning Clovis, die heerste over de Frankische stammen. Clovis was zelf geen christen. Dat hij het geloof van zijn vrouw aannam en daarmee kerk en adel voor zich kon winnen, heeft immense gevolgen gehad voor de geschiedenis van de Europese volkeren en hun beschaving.

 

Clothilde en Clovis hadden drie zoons, die na Clovis’ dood de macht over het Frankische rijk deelden.

Facts

  • Clothilde was net als haar moeder Katholiek.

  • Clothilde zorgde ervoor dat Clovis zich tot het Katholicisme bekeerde.

  • Zo was zij mede-verantwoordelijk voor uitbreiding van de macht over het Frankische rijk.

  • Clovis en Clothilde zijn de voorouders van de latere bekende koning Karel de Grote.

  • Clothilde werd in de zesde eeuw heilig verklaard.

Clothilde met haar zonen, schilderij uit de kronieken van Saint-Denis die tussen de 12e en 15e werden opgesteld

Clothilde met haar zonen, schilderij uit de kronieken van Saint-Denis die tussen de 12e en 15e werden opgesteld

Quotes

“De goden die jij aanbiedt zijn niets, en ze zullen niet in staat zijn zichzelf, of een ander, te helpen.”
– Clothilde tegen Clovis. Uit: The Conversion of Clovis, Gregory of Tours (539-594)

“O heilige koning, wij wijzen onze sterfelijke goden af, en we zijn klaar om de onsterfelijke God te volgen die (bisschop) Remi aanprijst”

– Het volk tegen Clovis wanneer hij zich bekeerd heeft, Uit: The Conversion of Clovis, Gregory of Tours (539-594)

“De bekering was een slimme zet van deze Clovis, die zich ook na zijn doop als de heidense barbaar bleef gedragen die hij al was.”

- ‘Clovis, Katholieke barbaar, heeft Frankrijk in zijn greep’ uit Trouw (1996)

OPDRACHT

OPDRACHT VOLGT NOG
Periode: Middeleeuwen