Hadewijch van Antwerpen, glasschildering door Fritz Roderburg, 1926.

Hadewijch van Antwerpen, glasschildering door Fritz Roderburg, 1926.

Over Hadewijch van Antwerpen
(actief ca. 1250)

Hadewijch van Antwerpen was een dichteres uit de 13e eeuw. Ze staat bekend als de eerste vrouwelijke dichter van Nederland en gaf leiding aan een groep christelijke vrouwen.

Er is niet veel over Hadewijch bekend maar waarschijnlijk was Hadewijch van adelijke komaf. Ze schreef haar eigen teksten in vele talen en had veel kennis van de geschriften uit haar tijd. Hadewijch wijdde haar levenswijze en haar teksten volledig aan God. In haar werken schreef Hadewijch over de ‘minne’: haar verlangen naar God. In de gedichten en brieven die ze naliet, beschrijft ze vooral visioenen.

 

Ook had Hadewijch de leiding over een groep christelijke vrouwen. In haar tijd waren er steeds meer mensen die wilden leven zoals de eerste volgelingen van Jezus. Hadewijch was waarschijnlijk een begijn. Begijnen waren katholieke vrouwen die zonder mannen met elkaar samenleefden en een sobere leefstijl hadden. Ook Hadewijch en haar groepsgenoten moeten op die manier geleefd hebben. Hadewijch schreef veel brieven aan deze vrouwen, die ze als haar vriendinnen zag.


Hadewijch wordt gezien als één van de belangrijkste schrijfsters uit de middeleeuwen. Haar teksten worden nog vaak met bewondering gelezen en onderzocht.

Facts

  • Hadewijch wordt gezien als één van de belangrijkste schrijfsters uit de Middeleeuwen.

  • Hadewijch leidde een geloofsgemeenschap van vrouwen.

  • Hadewijch was waarschijnlijk een Begijn, leefde zonder man en had een sobere leefstijl.

  • Ze wijdde haar levenswijze en haar teksten volledig aan God.

  • De teksten die ze naliet bestonden uit visioenen, gedichten, liederen en brieven.

Uitgave van de strofische gedichten van Hadewijch, 1961.

Uitgave van de strofische gedichten van Hadewijch, 1961.

Quotes

‘Een heylich glorieus wijf’

- Jan van Leeuwen (14e eeuw), kok van het klooster Groenendaal waar de mysticus Jan van Ruusbroec prior was, over Hadewijch. 

‘Sinds mijn tiende jaar ben ik door zo een hartstochtelijke minne overweldigd, dat ik al in de eerste twee jaren dat ik begon te minnen, gestorven zou zijn als God mij niet uitzonderlijke kracht gegeven had…’
- P.J. Blok, ‘Geschiedenis van het Nederlandsche volk. Deel 1’, 1923.

OPDRACHT

Opdracht: Een bijzondere vrouw in de middeleeuwen
Niveau: bovenbouw havo, vwo
Tijd:
25 minuten
Periode: Middeleeuwen
Kenmerken:
Het conflict in de christelijke wereld over de vraag of de wereldlijke dan wel de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben.