Phillis Wheatley
Haar werk wordt gezien als het beginpunt van Afro-Amerikaanse literatuur

Phillis Wheatley, illustratie door Scipio Moorhead voor haar boek   Poems on Various Subjects,  1773.

Phillis Wheatley, illustratie door Scipio Moorhead voor haar boek

Poems on Various Subjects, 1773.

Over Phillis Wheatly
(1753 - 1784)

Phillis Wheatley was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw van wie een poëziebundel werd gepubliceerd. Haar werk wordt gezien als het beginpunt van Afro-Amerikaanse literatuur.

Ze kwam in 1761 met het slavenschip Phillis vanuit Afrika naar Boston. Hier kwam ze terecht bij de familie Wheatley, die haar naar dit schip vernoemden. Ze kreeg een christelijke opvoeding en de Wheatleys leerden haar lezen en schrijven. Na iets meer dan een jaar las ze de Bijbel, maar ook werk uit de oudheid, en Britse literatuur. Al snel werd duidelijk dat Phillis niet alleen leergierig was, maar ook talent had voor het schrijven van gedichten. In 1767 werd haar eerste gedicht uitgegeven, maar het was met een gedicht uit 1770 waarmee ze in Amerika en Engeland bekendheid kreeg.   

Dankzij financiële ondersteuning van een Engelse gravin kon Phillis in 1773 naar Londen reizen om daar haar poëziebundel Poems on Various Subjects, Religious and Moral te laten publiceren. Het leverde haar internationale bekendheid op. Daarnaast liet het zien dat slaven door behulp van educatie net zo slim waren als witte mensen. Na de publicatie werd ze door haar eigenaren uit slavernij vrijgesteld, hoewel ze wel in hun huishouden bleef werken.

Het lukte haar niet om een tweede bundel te publiceren en ze stierf in armoede in 1784. Wheatley’s poëzie werd na haar dood gebruikt door aanhangers van het abolitionisme om aan te tonen dat de slavernij moest worden afgeschaft.

Facts

  • Phillis Wheatley was de eerste Afro-Amerikaanse vrouw van wie een poëziebundel werd gepubliceerd.

  • Haar werk wordt gezien als het beginpunt van Afro-Amerikaanse literatuur.

  • De poëziebundel Poems on Various Subjects, Religious and Moral leverde haar in 1773 internationale bekendheid op.

  • Wheatley’s poëzie werd na haar dood gebruikt door aanhangers van het abolitionisme om aan te tonen dat de slavernij moest worden afgeschaft

  • Haar gedicht, “On Being Brought from Africa to America”, gaat over de dubbele moraal waar ze als christen mee leefde: ze ziet zwarte slaven als heidenen, maar erkent dat ze toch een van hen geweest is, en dat de racistische vooroordelen van blanke christenen ongegrond zijn.

  • Legercommandant George Washington had een briefwisseling met Phillis en was onder de indruk van haar poëzie; hij begroet haar als ‘Mrs. Phillis’ en noemt zichzelf in zijn afsluiting ‘Your obedient and humble servant’.

Quotes

On_being_brought_from_africa_to_america.jpg

OPDRACHT

Opdracht: Het leven van Phillis Wheatley
Niveau: 2 havo, vwo en bovenbouw havo, vwo
Tijd:
vraag 1: 20 minuten, vraag 2: 10 minuten, extra opdracht 1: 20 minuten,

extra opdracht 2: 10 minuten
Periode: Vroegmoderne tijd
Kenmerken:

Rationeel optimisme en verlicht denken werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen.
De uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden trans-atlantische slavenhandel, en de opkomst van het abolitionisme.
De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrecht en staatsburgerschap.