Suze Groeneweg
Het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid

Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke Kamerlid, op een ongedateerde foto (Collectie Spaarnestad Photo)

Suze Groeneweg, het eerste vrouwelijke Kamerlid, op een ongedateerde foto (Collectie Spaarnestad Photo)

Over Suze Groeneweg
(1875 - 1940)

Susanna (Suze) Groeneweg was onderwijzeres en politica. Ze was de eerste vrouw in de Tweede Kamer.

In haar werk als onderwijzeres kwam Suze in aanraking met kinderen uit achterstandssituaties. In vele gezinnen was sprake van alcoholmisbruik en armoede. Toen ze lesgaf aan het Rijksopvoedingsgesticht in Montfoort, schrok ze van de slechte behandeling van de meisjes daar.

Op 1 mei 1903 sloot ze zich aan bij de SDAP. Ze verhuisde naar Rotterdam en werd lid van het plaatselijk afdelingsbestuur, waar ze zich ontwikkelde tot een goede spreekster op congressen en bijeenkomsten. In 1914 werd ze hoofdbestuurslid van de landelijke partij, wat ze tot 1936 bleef.

Na de invoering van het actief kiesrecht voor mannen en het passief kiesrecht voor vrouwen in 1917, werd Suze tijdens de eerstvolgende verkiezingen op 3 juli 1918 gekozen als eerste vrouw in de Tweede Kamer. Haar intrede niet geheel geruisloos, zo moesten er een aparte kleedkamer en toilet worden geïnstalleerd en de mannen vreesden dat ze hun gedrag en grappen moesten aanpassen. Maar doordat Suze zich goed voorbereidde en wist waarover ze sprak, werd ze al snel serieus genomen.

Suze hield zich bezig met het onderwijs en de positie van vrouwen, maar ook met het leger, drankbestrijding en zwangerschapsverlof. Ze streefde naar zoveel mogelijk gelijkheid tussen mannen en vrouwen.  

 

Facts

  • Suze Groeneweg was de eerste vrouw in de Tweede Kamer

  • Suze ontwikkelde zich tot bevlogen spreekster

  • Ze was hoofdbestuurslid van de Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

  • In 1931 werd ze ambtenaar van de Burgerlijke Stand waardoor ze als eerste vrouw huwelijken mocht voltrekken

Quotes

‘Mijn ervaring is, dat als de vrouwen zichzelf maar op de voet van gelijkheid met den man plaatsen, zij ook volkomen als gelijken erkend worden’
- Suze over haar afkeer van een aparte vrouwenclub binnen de SDAP. Een aparte positie zou slechts de minderwaardigheid van vrouwen tot uitdrukking brengen en bevestigen.

‘Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken’

- De politicus Pieter J. Oud over Suze Groeneweg

OPDRACHT

Opdracht:
Niveau:
Tijd:

Periode:
Kenmerken: