Livia Drusilla
De First Lady van het Imperium Romanum

Portret van Livia in Egyptisch basalt. ca. 31 v.Chr. (Louvre).

Portret van Livia in Egyptisch basalt. ca. 31 v.Chr. (Louvre).


Over Livia Drusilla
(58 v. Chr. - 29 n. Chr.)

Livia Drusilla was als echtgenote van de eerste keizer van het Romeinse Rijk een van de machtigste vrouwen van Rome ooit.

 

In ‘39 voor Christus trouwde Livia met Octavianus, de latere keizer Augustus. Livia en Augustus waren het eerste keizerlijke echtpaar van het Romeinse Rijk. Zij zorgden na een lange periode van onrust voor een periode van vrede en welvaart. Livia had politieke macht, wat bijzonder was voor een vrouw in die tijd. Haar macht werd zelfs door de Senaat, waarin altijd alleen mannen zaten, erkend.

Livia was een rolmodel voor Romeinse adellijke vrouwen. Zo droeg Livia ondanks haar rijkdom geen juwelen of dure kleding, wat in die tijd veel bewondering opwekte.

Er is veel over Livia geschreven. De mannelijke geschiedschrijvers uit haar tijd en van later zagen wel haar kwaliteiten maar omschreven haar ook als een ‘gifmengende stiefmoeder’, waarschijnlijk omdat Livia afweek van de traditionele rol van de vrouw in die tijd.


Livia en Augustus kregen zelf geen kinderen. Augustus adopteerde wel Livia’s zoon Tiberius, die hem als keizer zou opvolgen. Livia’s kleinzoon - de latere keizer Claudius – liet haar (na haar dood) vergoddelijken tot Diva Augusta.


Facts

  • Livia was een van de machtigste vrouwen van het Romeinse Keizerrijk.

  • Livia had politieke invloed en trad op als politiek adviseur van haar man keizer Augustus.

  • Mannelijke geschiedschrijvers uit de oudheid hadden moeite met haar machtspositie en beschreven haar als een ‘dominante en manipulatieve echtgenote’.

  • De status van Livia als ‘ideale vrouw’ werd door Augustus als propagandamiddel gebruikt voor het verstevigen van zijn machtspositie.

  • Livia’s kleinzoon Claudius liet haar vergoddelijken tot Diva Augusta.

Livia en Tiberius in het Nationaal Archeologisch Museum in Madrid, circa 14-19 na Christus.

Livia en Tiberius in het Nationaal Archeologisch Museum in Madrid, circa 14-19 na Christus.

Quotes

"Van geen van der prominente vrouwen uit de antieke wereld is de nagedachtenis zozeer bepaald door de vooringenomenheden of de vooroordelen die chroniqueurs, geschiedschrijvers of fantasten jegens haar koesterden als van Livia Drusilla.”
– ‘First Lady in Rome’, de Volkskrant (2003)

"Na het overlijden van Agrippa werden Lucius Caesar (...) en Gajus Caesar (...)door een vroegtijdigen dood weggerukt; misschien was het hun tijd, mogelijk ook had hun stiefmoeder Livia daar de hand in. Drusus was toen al lang dood en zo schoot Tiberius als enige stiefzoon over."
– Tacitus Annales I. De Romeinse historicus Tacitus suggereert hier dat Livia verantwoordelijk was voor de door van Lucius en Gaius, maar dit is hoogst onwaarschijnlijk.

Livia Drusilla en Tiberius, fragment uit de beroemde serie “I, Claudius” In zijn boek (1934), waar de serie op is gebaseerd, schetst Robert Graves een clichématig beeld van Livia als dominante vrouw die de politiek naar haar hand wil zetten.

 

OPDRACHT 

Opdracht: Livia, de machtigste vrouw van Rome
Niveau opdrachten: 1 vmbo, havo, vwo / bovenbouw havo, vwo
Tijd:
Vraag 1: 10 minuten, vraag 2: 10 minuten, extra opdracht: 15 minuten
Periode: Oudheid
Kenmerken:
De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.
De groei van het Romeinse imperium waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde.