Khadija
‘De eerste die zich tot de islam bekeerde’

Houtsnede: ‘Promptuarium iconum insigniorum’ een werk uit 1533 van 950 houtsnedes van belangrijke personen uit de geschiedenis.

Houtsnede: ‘Promptuarium iconum insigniorum’ een werk uit 1533 van 950 houtsnedes van belangrijke personen uit de geschiedenis.

Over Khadija
(555 - 619)

Zakenvrouw Khadija bint Khuwaylid (555-619) wordt gezien als de eerste gelovige van de islam. Zij heeft veel invloed gehad op de verspreiding van dit geloof. Khadija was ook de eerste vrouw van de profeet Mohammed.

Khadija werd geboren in het jaar 555 in Mekka en was van adellijke komaf. Zij erfde een koophandel en zette het bedrijf met veel succes voort en maakte flinke winst.

Khadija had veel mannen in dienst die voor haar handel dreven. Mohammed ging voor haar op handelsmissie naar Syrië. Bij terugkomst vroeg Khadija Mohammed ten huwelijk. Zij was toen 40 en hij 25 jaar.


In de Koran staat beschreven hoe in 610 in de grot Hira aan Mohammed de engel Gabriel verscheen. Khadija was ervan overtuigd dat Mohammed de nieuwe profeet was. Ze wordt daarom gezien als de eerste gelovige. Khadija zette zo veel mogelijk van haar geld in voor de verspreiding van het geloof, de islam. Ze financierde de militaire bekeringsmissies en kocht slaven vrij die zich tot de islam bekeerden. Ze ving moslims op en begon ook in het openbaar over de islam te spreken.

Khadija stierf op vijfenzestig jarige leeftijd. Haar huwelijk met Mohammed heeft in totaal vijfentwintig jaar geduurd.

Facts

  • Khadija bint Khuwaylid was een rijke zakenvrouw in de 6e eeuw.

  • Ze was de eerste vrouw van de profeet Mohammed.

  • Khadija zette veel van haar geld in voor de verspreiding van de Islam.

  • Ze financierde de militaire bekeringsmissies en kocht slaven die zich tot de islam bekeerden vrij.

  • Haar huwelijk met Mohammed heeft in totaal vijfentwintig jaar geduurd.

Graftombe van Khadija bint Khuwaylid in Mekka, die in 1925 is vernietigd.

Graftombe van Khadija bint Khuwaylid in Mekka, die in 1925 is vernietigd.

Quotes

‘Er is geen God behalve Allah. En Mohammed is de boodschapper van Allah’
– Khadija sprak als eerste deze woorden, die tegenwoordig nog door moslims worden gebruikt (ca. 610)

‘Ze geloofde in mij toen niemand dat deed, ze omarmde de Islam toen mensen mij niet geloofden en ze hielp en troostte me toen er niemand was om mij te helpen’

– Dit zou Mohammed hebben gezegd over Khadija tegen zijn vrouw Aisha waar hij na de dood van Khadija mee huwde.  

‘De Islam zou niet zijn ontstaan zonder Ali’s (Mohammeds vierde opvolger) zwaard en Khadija’s rijkdom’
– Een gezegde. Moslims erkennen hiermee dat Khadija’s (financiële) support heeft bijgedragen aan de opkomst van de Islam.

OPDRACHT

Opdracht: Khadija, de eerste die zich tot de islam bekeerde
Niveau: 1 vmbo, havo, vwo
Tijd:
10 minuten
Periode: Middeleeuwen
Kenmerken: 
Het ontstaan en de verspreiding van de islam.