Gravure uit  Figaro Illustre  magazine, 1903.

Gravure uit Figaro Illustre magazine, 1903.

Over Jeanne D’arc
(1412 - 1431)

Jeanne d’Arc is in Frankrijk een nationale heldin. Het boerenmeisje schopte het tijdens de Honderdjarige oorlog tot legeraanvoerder van de Franse troepen.

Al op heel jonge leeftijd wilde Jeanne de Franse kroonprins Karel VII helpen in zijn strijd tegen de Engelsen. Het verhaal gaat dat ze stemmen hoorde van drie heiligen die haar namens God hiertoe opdracht gaven. Nog maar zestien jaar oud en van simpele komaf slaagde Jeanne erin een graaf van haar missie te overtuigen. Ze kreeg een paard, wapens en een aantal soldaten en trok ten strijde.

Jeanne overtuigde ook kroonprins Karel VII. Jeanne versloeg met diens leger de Engelsen in Orléans. De Fransen gingen geloven dat Jeanne door God was gestuurd om hen aan de overwinning te helpen. Het lukt Jeanne zelfs Karel VII in het door Engeland bezette Reims tot koning te laten kronen.

Jeanne bleef doorvechten maar werd uiteindelijk bij Parijs door de Engelsen gevangen genomen. Ze kreeg een oneerlijk proces waarin ze van hekserij en ketterij werd beschuldigd. Op 19-jarige stierf Jeanne op de brandstapel.

Facts

  • Jeanne d’Arc was een Franse legeraanvoerder tijdens de Honderdjarige Oorlog.

  • Ze werd door de Engelsen beschuldigd als heks en ketter.

  • Jeanne stierf op 19 jarige leeftijd op de brandstapel.

  • Zowel katholieken, nationalisten als feministen zien ieder op hun eigen manier in Jeanne een heldin.

  • Twintig jaar na haar dood werden alle aanklachten (meer dan 70) tegen Jeanne kwijtgescholden.

Er bestaan vele afbeeldingen van Jeanne d’Arc, maar dit is de enige  afbeelding gemaakt door een tijdgenoot. Afkomstig uit een middeleeuws  manuscript (1429).

Er bestaan vele afbeeldingen van Jeanne d’Arc, maar dit is de enige

afbeelding gemaakt door een tijdgenoot. Afkomstig uit een middeleeuws

manuscript (1429).

Quotes

‘Al mijn werken en daden zijn in de hand van God, en op hem alleen vertrouw ik.’

- Jeanne D’Arc tijdens het proces tegen haar - 7e geheime verhoor (15 maart 1431)


Het geheim van Jeanne’s succes, waren niet haar visioenen, maar haar goede verstand…het meisje van het volk zag duidelijk het probleem en wist hoe het opgelost moest worden’

- Jules Michelet (beroemde Franse historicus), in: 'Jeanne D’Arc' (1858)

‘In dit boek ben ik ervan uitgegaan dat het verhaal van Jeanne d’Arc niet gedramatiseerd hoeft te worden. In tegenstelling tot de meeste andere boeken zal [dit boek] Jeanne d’Arc niet ingaan op de wijze waarop zij later werd herinnerd. Dit boek gaat over haar leven en haar dood. De waarheid van het verhaal van Jeanne d’Arc mag dan vreemder zijn dan fictie, ze is ook veel interessanter.’
- Historica Juliet Taylor publiceerde in 2009 The Virgin Warrior. The Life and Death of Joan of Arc.

OPDRACHT

Opdracht: De verbeelding over Jeanne d’Arc
Niveau: bovenbouw havo, vwo
Tijd:
vraag 1: 10 minuten, vraag 2: 10 minuten
Kenmerken:

Het begin van staatsvorming en centralisatie.